Om kommunikation och clown.

Jag berättar om hur clownen kommunicerar, vilken träning som ligger bakom och varför politiker i Paris varje år har en workshop med min lärare Mario Gonzalez.

Referens: Ann-Charlotte Spegel-Berg - Kommunikationschef 08 696 71 22 - E-post ann-charlotte.spegel-berg@sfv.se